Styrelsen

Nattvandrarna i Klågerup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning Cina Lindhe och Lena Holmström

Revisor Max Falck

Ordförande Lena Ohlsson

Sekreterare Victoria Garvö

Kassör Dan Nilsson

Ledamot Eivind Hellum

Ledamot Jan.Olof Nilsson

Ledamot Carin Stern